Badania Kliniczne

Badania Kliniczne

 • Czym są badania kliniczne?

  Badanie kliniczne według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2014 roku należy do badań biomedycznych mających na celu odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, farmakologicznych lub innych farmakodynamicznych skutków jednego lub większej liczby produktów leczniczych Ponadto ma na celu stwierdzenie wszelkich działań niepożądanych jednego lub większej liczby produktów leczniczych oraz zbadać wchłanianie, dystrybucję, metabolizm oraz wydalanie jednego lub większej liczby produktów leczniczych.

 • Faza I badań klinicznych

  Faza pierwsza ma na celu określić, jak nowy lek oddziałuje na ludzi oraz pomóc w ustaleniu wielkości dawki. Faza jest krótka, a jej uczestnicy są monitorowani w ośrodkach badań klinicznych .Faza I służy ocenie efektów działania badanego leku – jak lek działa w ludzkim organizmie oraz jak na niego reaguje. Jej głównymi celami jest ocena bezpieczeństwa leku, określenie jego skutków ubocznych oraz opracowanie schematu dawkowania.

 • Faza II badań klinicznych

  Faza druga badań klinicznych ma na celu ocenę skuteczności jak i bezpieczeństwa leku badanego w grupie docelowej pacjentów z jednostkę chorobową do leczenia której lek jest przewidziany. W . W fazie II badanie przeprowadza się w kilku wskazaniach. Pacjenci są monitorowani, ale nie muszą przebywać na terenie ośrodków badawczych. Głównymi celami fazy II jest ocena krótkoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku, określenie jego optymalnej dawki, która zapewni największą możliwą skuteczność przy jak najmniejszej ilości działań niepożądanych.

 • Faza III badań klinicznych

  Faza trzecia badań klinicznych ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku badanego przy dłuższym stosowaniu. W fazie III potwierdza się wyniki bezpieczeństwa i skuteczności leku uzyskanych we wcześniejszych fazach badań oraz porównuje się działanie nowego leku do innych, obecnych już na rynku oraz do placebo.

 • Faza IV badań klinicznych

  Fazę czwartą badania wprowadza się jak nowy lek uzyska pozwolenie na wprowadzenie do obrotu. W fazie IV ocenia się skuteczność leku na szerszej grupie pacjentów i potwierdza bezpieczeństwo prowadzonej terapii. Ocenia się również występowanie działań niepożądanych.

 • Doświadczenie

  Centrum Medyczne All-med posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, głównie III i IV fazy, w tym przede wszystkim w zakresie badań nad lekami stosowanymi w alergologii, pulmonologii, dermatologii, laryngologii i reumatologii.

Obecnie prowadzone badania

W tej chwili prowadzimy w naszej placówce badania leków, które mogą być wykorzystywane w terapii :

 •  atopowego zapalenia skóry
 • egzemy
 • łuszczycy
 • trądzika odwróconego ( hydradenitis suppurativa)
 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • astmy oskrzelowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • przewlekłego zapalenia zatok przynosowych

Zespół

Najlepsi specjaliści do Twojej dyspozycji.
lek.

Karolina Pełka

dermatolog
Dr n.med

Grażyna Pulka

alergolog, internista
dr n.med.

Agnieszka Lempart (Wróbel)

laryngolog, laryngolog dziecięcy
Umów się